Brandwerend

Bouwkundige brandpreventie is in deze tijd niet
meer weg te denken bij nieuw- en verbouw
projecten. Jaleco Totaal Projectafbouw is
vooruitstrevend als het gaat om preventieve-
middelen en maatregelen om uitbreiding van brand
te voorkomen.

De verantwoordelijkheid van een (brand)veilig
gebouw ligt bij de eigenaar/gebruiker. Dit is bepaald
in het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken
(Gebruiksbesluit). Het Bouwbesluit geeft aan
waaraan een gebouw moet voldoen, dus ook op het
gebied van brandveiligheid. Bij het (ver)bouwen van
uw gebouw komt er heel veel informatie op u af en
moeten er heel veel vragen beantwoord worden.

Jaleco Totaal Projectafbouw kan voor u deze zorg
op zich nemen. Wij zijn al jaren nauw betrokken
wanneer het gaat om brandpreventie. Onze
medewerkers beschikken over de nodige
deskundigheid op het gebied van advies en
montage. Zij zullen u dan ook bijstaan van het begin
tot aan het eind van uw project.

Op het gebied van bouwkundige brandpreventie zijn
wij gespecialiseerd in het toepassen brandwerende
kozijnen, deuren, plafonds, scheidingswanden en
brandwerend aftimmeren van stalen constructies.

 

Ook is Jaleco Totaalprojectafbouw
gespecialiseerd in het afdichten van
technische doorvoeringen.
Tegenwoordig worden de technische
installaties steeds uitgebreider wat
gepaard gaat met steeds meer
doorvoeringen door wanden, plafonds
en vloeren. Bij deze doorvoeringen
moet u vooral denken aan Kunststof
leidingen, metalen leidingen,
luchtkanalen en kabelgoten.  

Onze gecertificeerde monteurs
beschikken over de nodige producten
zoals brandwerende- pasta, verf, kitten,
purschuim, manchetten en hard
geperste steenwolplaten. Hiermee
zullen zij volgens de geteste
montagevoorschriften de doorvoeren
afdichten. Van iedere afgedichte
doorvoer word een foto gemaakt en
genoteerd wat de specificaties zijn van
de sparing. Ook word er op de
plattegrond van het gebouw
aangegeven waar de sparingen zich
bevinden. Als de
montagewerkzaamheden zijn afgerond
worden alle gegevens verzameld
waarna dit alles in een logboek wordt
vastgelegd.

Dit Logboek ontvang u digitaal wat de
volgende voordelen heeft:
-Alle Sparingen overzichtelijk bijeen
en makkelijk te lokaliseren;
-Bewijs dat de werkzaamheden zijn
uitgevoerd;
-Kwaliteitscontrole.Volg ons!

Volg ons op Linkedin
en Facebook!